top of page

Ravintolapäivä


SUORAA KATASTROFIAPUA NEPALIIN - SYÖMÄLLÄ! Ah mikä tarjoilu - pitäisikö tulla? Chicken Choila Veg Choila Peanut Sandheko Coriander-tomato Sauce Ambiance Nepal, tuo mystinen Shangri-La, kärsii tällä hetkellä hirvittävän katastrofin kourissa ja tarvitsee välitöntä apuamme. ArtsKidCanDo ry ei suostu lihottamaan upean maan täysin korruptoituneen hallituksen kassaa vaan tukee periaatteidensa mukaisesti täysillä suoraa toimintaa ja paikallisia toimijoita. Suoraa katastrofiapua sitä eniten tarvitseville, ilman hallinnollisia kuluja tai politiikkaa, eritellen avun kohteet ainoastaan kiireellisyyden perusteella. Avunkohteet päivitetään Facebookiimme ja blogiimme säännöllisesti. AKCD:lle osoitettu tuki käytetään touko- ja kesäkuun aikana paikan päällä lastenkodin asukkaiden sekä katupoikien hyvinvointiin. Yhdistämme taas voimamme - tule mukaan - ja nauti. DIRECT DISASTER AID TO NEPAL - BY EATING! Check & taste this out: Chicken Choila -Grilled Chicken marinated in Ginger/Garlicpaste, Onion , Tomato, Corriandar, Spring Onion, Green chilly and blend of different Spices. Veg Choila -Grilled Soya marinated in Ginger/Garlic Paste, Onion, Tomato, Corriandar, Spring Onion, Green chilly and blend of different Spices. Peanut Sandheko -Peanuts mixed in in Onion, Tomato, Corriandar, Spring Onion, Green chilly and blend of different Spices. Coriander-tomato Sauce - Corriander and Tomato mixed with garlic and different Spices. Ambiance to relax and enjoy!!!! Nepal – that mythical, mystical Shangri-La – is going through an absolute disaster and needs our help urgently. Faithful to the main principles, ArtsKidCanDo refuses to fatten the wallets of the rampantly corrupted politicians of this amazing country and continues to support local and and direct action. Direct disaster relief with no administration nor politics, locations are chosen due to their urgency. Donations and projects will be updated on Facebook and our blog regularly. All support to AKCD will be used towards the well-being of our kids home and street boys during May / June. We're joining our forces again - join us - and enjoy.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page