top of page

ABOUT

 
 
 
Jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi - leikkiä ja unelmoida.

 

ArtsKidCanDo ry on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, joka järjestää taideleirejä Katmandun katulapsille, harjoittaa avustus- ja kummitoimintaa sekä edistää Suomen ja Nepalin välistä kulttuurivaihtoa. Yhdistyksen perustajat ovat asuneet eripituisia aikoja Nepalissa ja tutustuneet lastenkotimaailmaan ja paikallisiin katulapsiin. Viettäessään aikaa näiden lasten ja nuorten parissa he huomasivat kuinka kipeästi lapset tarvitsevat tapoja ja keinoja ilmaista itseään sekä hetkellistä pakotietä karusta todellisuudesta.

 

Lapset, iältään 0-25-vuotiaita, tulevat suoraan Katmandun kaduilta sekä lastenkodeista. Suurin osa heistä kärsii aliravitsemuksesta ja sairauksista, monet ovat päivittäin tekemisissä huumeiden kanssa. Nämä lapset ja nuoret, joista osa on orpoja, tulevat köyhistä oloista. Monesti varsinkin kouluttamattomien perheiden elämä maaseudulla keskittyy hengissä pysymiseen eivätkä resurssit riitä jälkikasvun kouluttamiseen tai heistä huolehtimiseen.

 

Leirien ideana on tarjota lapsille hetkellinen irtiotto arjesta ja puolustaa heidän yleismaailmallista oikeuttaan leikkiä, harrastaa ja unelmoida. Leirillä he pääsevät tanssimaan, laulamaan, soittamaan, leikkimään, urheilemaan, harrastamaan kuvataiteita ja tekemään käsitöitä. Yhteisten aktiviteettien kautta lapset ja nuoret luovat kestäviä siteitä toisiinsa ja pääsevät purkamaan turhautumistaan. Iltaisin nautitaan yhdessäolosta nuotion, musiikin ja laulun lomassa. Leirille osallistuu paikallisia vapaaehtoisia, muusikoita, artesaaneja ja kuuluisuuksia. Vanhemmat lapset pitävät huolta nuoremmista ja oppivat samalla johtamistaitoja.

ArtsKidCanDo järjestää myös lasten ja nuorten vieroitusohjelmia sekä profilointia, jossa kartoitetaan heidän haaveitaan ja potentiaaliaan koulutusta / työhönoppimista varten. Lapsia ja nuoria pyritään ensisijaisesti saattamaan takaisin yhteyteen perheidensä kanssa – käymme heidän kotikylissään katsomassa realistiset mahdollisuudet palata kouluun ja tuemme perhettä tarvittaessa. Vanhempien katupoikien ja -tyttöjen kohdalla ammattiin valmistavat kurssit ja koulut ovat usein todennäköisempi vaihtoehto.

 

Kohti Kotia - projekti on talla hetkella taydessa kaynnissa - loysimme yhteisen AKCD - kodin Katmandusta jota alamme kunnostamaan loka - marraskuun aikana. AKCD-koti on tarkoitettu turvalliseksi tukikohdaksi katulapsille ja -nuorille sekä maanjäristyksen myötä kotinsa menettäneille lapsille. Tarjoamme hetkellistä tai pitkäaikaista asumismahdollisuutta, terveydenhuoltoa, vieroitushoitoa, koulutusmahdollisuuksia sekä apua henkilöpapereiden hankkimisessa. Kodin töihin ja opetukseen sitoutuville annamme henkilökohtaiset vastuualueet ja sovimme kohtuullisesta palkasta. AKCD:n eetoksen mukaisesti järjestämme myös taidetapahtumia ja työpajoja - ja pidämme hauskaa.

ArtsKidCanDo tarjoaa mahdollisuuden oman luovuuden löytämiseen, tutkimiseen sekä myöhempään harrastustoimintaan. Jokaisen lapsen uniikin lahjakkuuden korostaminen ja itseluottamuksen  vahvistaminen auttaa lapsia ja nuoria löytämään oman polkunsa, valitsemallaan tavalla. Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida – jokaisella lapsella on myös oikeus olla lapsi.

 

IN ENGLISH

 

ArtsKidCanDo is a Helsinki-based NGO that sponsors, organizes and runs art camps and rehabilitation programs for street children in Nepal. It was founded by five friends who spent different periods of time in Nepal and got to know the children home scene as well as a lot of the street kids personally. They realized that these children needed a creative outlet to cope with the poverty and uncertainty they faced on a daily basis. During CAMP ArtsKidCanDo, children have the unique opportunity to escape from the hardships of their daily lives so they can play, dream, and just be kids.

The kids come from shelters, HIV homes, small orphanages and from the streets of Thamel. Their ages run from zero to 25. Some of them are involved with drugs, many suffer from malnutrition or disease. All of them are impoverished, and live a tenuous life that revolves around survival. For these kids, playing takes a distant back seat to securing daily food and shelter.

The camp is an opportunity for these kids to find inspiration and support for their dreams. They learn how to dance, sing songs, play instruments, draw and paint. They play sports with each other to bond and blow off steam, and every night is a dance party where they celebrate being together and having fun. Nepalese musicians, artisans and celebrities donate their time to perform for the children and play with them. Older kids learn leadership skills by guiding the younger ones.

 

Most of the children will come directly from the streets. ArtsKidCanDo team also runs a support and rehabilitation program for these kids - mapping their interests and potential for education and / or vocational training. Helping the kids to reconnect with their families is extremely important, visits to their home villages offer insight to the existing realities. AKCD checks whether going back to school is an option and supports the natural family with such decision. Vocational colleges and courses are often a more realistic option for older street boys and girls.

ArtsKidCanDo offers a transformative experience for children who rarely have creative outlets. Through skits, songs, dance and picture, these underprivileged children find joy in being kids. By respecting and supporting each individual talent and will, a progressive path in  the society can be found.

 

 

bottom of page